نمایندگی ها
نمایندگی سرور تیم اسپیک پلن 1
55,000/ماهیانه
  ● تعداد سرور های قابل 40 عدد

  ● حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 نفر

  ● اتصال تمامی نسخه ها

  ● اتصال افراد خارج از کشور

  ● دسترسی 100% کامل مدیریتی یاتکا

  ● محافظت Anti DDoS - دارد

  ت● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد

  ● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7

10,000 هزینه راه اندازی
نمایندگی سرور تیم اسپیک پلن 2
75,000/ماهیانه
  ● تعداد سرور های قابل 60 عدد

  ● حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 نفر

  ● اتصال تمامی نسخه ها

  ● اتصال افراد خارج از کشور

  ● دسترسی 100% کامل مدیریتی یاتکا

  ● محافظت Anti DDoS - دارد

  ت● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد

  ● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7

10,000 هزینه راه اندازی
نمایندگی سرور تیم اسپیک پلن 3
115,000/ماهیانه
  ● تعداد سرور های قابل 90عدد

  ● حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 نفر

  ● اتصال تمامی نسخه ها

  ● اتصال افراد خارج از کشور

  ● دسترسی 100% کامل مدیریتی یاتکا

  ● محافظت Anti DDoS - دارد

  ت● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد

  ● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7

10,000 هزینه راه اندازی